Jesienne zdjęcia mojego kochanego Słupska. - Strona prywatna Marzeny i Czarka

Idź do spisu treści

Menu główne:

Jesienne zdjęcia mojego kochanego Słupska.

Turystyka > SŁUPSK

Tym razem chciałbym Wam zaprezentować jesienne oblicze mojego kochanego Słupska. Zdjęcia pochodzą z dwóch sezonów: 2010 oraz 2011 roku, kiedy to udało mi się być w Słupsku w czasie Złotej Polskiej Jesieni. Miasto wygląda wtedy niezwykle malowniczo, dzięki czemu ładne zdjęcia same wychodzą. Niestety nie zawsze udaje mi się tam bywać w tak pięknym okresie roku, dlatego z jeszcze wiekszą rozkoszą zaglądam do tych zdjęć w porze zimowej ...

Kaplica szpitalna św. Jerzego - wybudowana w stylu gotyckim na pocz. XV w, pierwotnie stała przy szpitalu św. Jerzego, który znajdował się przy dzisiejszej ul. Juliana Tuwima. W latach 1912 - 1913 przeniesiona na obecne miejsce. Po raz pierwszy kaplica wzmiankowana jest w roku 1492. Po reformacji kaplica została zaniedbana, dopiero odnowienie jej w 1610 roku (fundacja burmistrza J. Hoppe) umożliwiło wznowienie nabożeństw. W 1681 roku ta niewielka kaplica spłonęła. Najprawdopodobniej wtedy zniszczeniu uległo sklepienie, zastąpione w 1689 roku drewnianym, kopulastym, wraz z nowym dachem. W takiej postaci dotrwała zasadniczo do dziś, choć w 1912 roku znalazła się na nowym miejscu, na południe od zamku na terenach pofortecznych. W roku 1960 przeprowadzono prace zabezpieczające: naprawiono konstrukcję dachową i dachówkę zastąpiono gontem.

Zamek Książąt Pomorskich - wzniesiono w roku 1507. Pierwotnie była to budowla gotycka, znacznie mniejsza, niż obecna. W tymże roku 1507 książę Bogusław X przebudował ją i rozbudował w stylu renesansowym. W przeszłości zamek był rezydencją książąt pomorskich z dynastii Gryfitów. W okresie panowania niemieckiego w Słupsku obiekt służył m.in. jako magazyn zboża i broni oraz więzienie co przyczyniło się do jego dewastacji. Po II wojnie światowej gruntownie wyremontowano obiekt, m. in. odbudowano głowicę wieży. Obecnie zamek stanowi siedzibę Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Zamek zachował pierwotne prostokątne założenie, jego wymiary zewnętrzne to około 17 m na 35 m. Jest to budowla trzykondygnacyjna z cegły i otynkowana. Wiosną 2007 roku zrekonstruowane zostały ogrody zamkowe księżnej Erdmuty, od strony ul. Zamkowej.

Słupskie Planty - Skwer im. H. Sienkiewicza - około 1880 roku ukształtował się ostatecznie teren wokół starego miasta. Projekt zagospodarowania obecnej alei H. Sienkiewicza z około 1880 roku zakładał, że w miejscu dawnych podmokłych łąk oraz istniejącego tam wcześniej Stawu Miedzianego powstanie zieleniec. Za takim rozwiązaniem przemawiały przede wszystkim względy estetyczne, ale prawdopodobnie wzięto też pod uwagę, że teren zalany niegdyś przez wodę nie najlepiej nadaje się pod ścisłą zabudowę. Miał to być prostokątny plac podzielony na trzy odrębne kwartały zagospodarowane zielenią - drzewami i kępami krzewów. Po bokach wytyczono ulice. Środek alei stanowi park z zielenią, spacerowymi ścieżkami i fontanną. Po bokach rzędy wysokich drzew wytyczają chodniki i jezdnie. Na zachodnim krańcu w 1901 roku wzniesiono pomnik Otto Bismarcka, dzieło Meyer-Steglitza.

Park im. J. Waldorffa - Znajdują tu się dwa „pomniki muzyczne”: Karola Szymanowskiego, autorstwa Stanisława Horno-Popławskiego oraz Klawiatura Gwiazd upamiętniająca laureatów Festiwali Pianistyki Polskiej odbywających się w Słupsku, znajduje się w nim również kamień pamiątkowy poświęcony Ludwikowi Zamenhofowi. Park położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie siedziby słupskiego teatru, Zespołu Zamkowego i Placu Zwycięstwa.

Tramwaj - symbol dawnego Słupska, którego klimat jest obecnie przywracany - pojawił się na ulicy Nowobramskiej w kwietniu 2004 roku. W trakcie remontu ulicy miasto przygotowało dla niego miejsce tuż przed Nową Bramą. Zainstalowano tam szyny tramwajowe. Tramwaje pojawiły sie w naszym mieście w kwietniu 1910 roku. Jeździły do 1959 roku, kiedy to ówczesne władze podjęły decyzję o ich likwidacji. Pomysł ustawienia wagonika pod Nową Bramą gorąco poparł prezydent Maciej Kobyliński, który w latach osiemdziesiątych minionego wieku, jako dyrektor Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego tworzył w Słupsku trakcję trolejbusową. Popularne "trajtki" były pewnym nawiązaniem do tramwajowych tradycji Słupska. Wprawdzie nie jeździły po szynach, ale miały pantografy.

Rynek Rybacki - Znajduje się przy ulicy o tej samej nazwie, która łączy ulice: Mostnika, Dominikańską i Garncarską. Rynek Rybacki jest wyłączony z ruchu samochodowego. Do czasów II Wojny Światowej dwa razy w tygodniu odbywał się tam targ rybny. W dzisiejszych czasach tradycja targu kontynuowana jest w odmiennej formie. Corocznie w sezonie letnim odbywa się w tutaj Jarmark Gryfitów. Na Rynku Rybackim znajduje sie Spichlerz Richtera, zbudowany w II poł. XVIII w. Budynek dawniej stał przy ul. Kopernika. Został tu przeniesiony i zrekonstruowany w latach 1994-1998. Obecnie mieści się w nim urokliwa Herbaciarnia. Budynek spichrza posadowiony jest na fundamencie palowym typu Woltzholtza (36 pali) oraz belkach żelbetowych z nadmurowanymi ławami fundamentowymi. Budynek zbudowany jest na planie czworobocznym, zbliżonym do długiego prostokąta.

 
Szukaj
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego