Stopniowanie przymiotników. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

Stopniowanie przymiotników.

1. Tworzenie stopnia wyższego.

a) Dla przymiotników jednosylabowych i niektórych dwusylabowych dodajemy końcówkę -,er a jeżeli przymiotnik zakończony jest na -,e dodajemy końcówkę -,r.

stopień równy

stopień wyższy

tłumaczenie

cold

colder

zimny - zimniejszy

dark

darker

ciepły - cielejszy

nice

nicer

miły - milszy

b) Dla przymiotników krótkich zakończonych spółgłoską przed, którą stoi samogłoska dodajemy końcówkę -,er (przy czym ostatnią literę podwajamy).

stopień równy

stopień wyższy

tłumaczenie

big

bigger

duży - większy

hot

hotter

gorący - gorętszy

c) Jeżeli przymiotnik zakończony jest na -,y to litera ta zmienia się na -,i oraz dodawana jest końcówka -,er.

stopień równy

stopień wyższy

tłumaczenie

easy

easier

łatwy - łatwiejszy

d) Część przymiotników dwusylabowych oraz wszystkie przymiotniki wielosylabowe stopniuje się opisowo. Przymiotnik poprzedza się wyrazem more (bardziej).

stopień równy

stopień wyższy

tłumaczenie

beautiful

more beautiful

ładny - ładniejszy

dangerous

more dangerous

niebezpieczny - bardziej niebezpieczny

2. Tworzenie stopnia najwyższego.

a) Dla przymiotników jednosylabowych i niektórych dwusylabowych dodajemy końcówkę -,est a jeżeli przymiotnik zakończony jest na -,e dodajemy końcówkę -,st.

stopień równy

stopień najwyższy

tłumaczenie

cold

coldest

zimny - najzimniejszy

dark

darkest

ciepły - najcielejszy

nice

nicest

miły - najmilszy

b) Dla przymiotników krótkich zakończonych spółgłoską przed, którą stoi samogłoska dodajemy końcówkę -,est (przy czym ostatnią literę podwajamy).

stopień równy

stopień najwyższy

tłumaczenie

big

biggest

duży - największy

hot

hottest

gorący - najgorętszy

c) Jeżeli przymiotnik zakończony jest na -,y to litera ta zmienia się na -,i oraz dodawana jest końcówka -,est.

stopień równy

stopień najwyższy

tłumaczenie

easy

easiest

łatwy - najłatwiejszy

d) Część przymiotników dwusylabowych oraz wszystkie przymiotniki wielosylabowe stopniuje się opisowo. Przymiotnik poprzedza się wyrazem most (najbardziej).

stopień równy

stopień najwyższy

tłumaczenie

beautiful

most beautiful

ładny - najładniejszy

dangerous

most dangerous

niebezpieczny - najbardziej niebezpieczny

e) Jeżeli po przymiotniku występuje rzeczownik to w stopniu najwyższym dodajemy przed całe wyrażenie przedimek the.

stopień równy

stopień najwyższy

tłumaczenie

long street

the longest street

długa ulica - najdłuższa ulica

famous singer

the most famous singer

sławny piosenkarz - najsławniejszy piosenkarz

3. Stopniowanie nieregularne.

stopień równy

stopień wyższy

stopień najwyższy

tłumaczenie

good
well

better

the best

dobry/lepszy/najlepszy

bad

worse

the worst

zły/gorszy/najgorszy

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego