The Present Simple Tense. - Strona prywatna Marzeny i Czarka

Przejdź do treści

Menu główne:

The Present Simple Tense.

1. Zastosowanie.

Czas opisuje czynności powtarzające się, stałe, cechy ludzi, zwierząt i rzeczy oraz prawdy oczywiste.

2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

ORZECZENIE

+

OKREŚLENIE

+

OKREŚLENIE CZASU


a) Orzeczenie:
- bezokolicznik bez "to"
- w 3 osobie l.poj. do orzeczenia dodajemy końcówkę -,s lub -,es na zasadzie tworzenia liczby mnogiej.



3. Budowa zdania pytającego.

a) W przypadku, gdy orzeczeniem jest czasownik posiłkowy

ORZECZENIE

+

PODMIOT

+

OKREŚLENIE

+

OKREŚLENIE CZASU

?


b) W przypadku, gdy orzeczeniem jest bezokolicznik bez "to"

Do / Does

+

PODMIOT

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE

+

OKREŚLENIE CZASU

?


- użycie Do - 1, 2 osoba l.poj. oraz cała l.mn.
- użycie Does - 3 osoba l.poj. (przy czym orzeczenie wraca do bezokolicznika)
.

4. Budowa zaprzeczeń.

a) W przypadku, gdy orzeczeniem jest czasownik posiłkowy

PODMIOT

+

ORZECZENIE

+

not

+

OKREŚLENIE

+

OKREŚLENIE CZASU


b) W przypadku, gdy orzeczeniem jest bezokolicznik bez "to"

PODMIOT

+

Do / Does

+

not

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE

+

OKREŚLENIE CZASU


- Do + not = Don't
- Does
+ not = Doesn't

5. Typowe określenia czasu.

Always

Zawsze

Sometimes

Czasami

Often

Często

Seldom

Rzadko

Usually

Zwykle

Never

Nigdy

Ever

Zawsze


6. Przykłady.

a) W przypadku, gdy orzeczeniem jest czasownik posiłkowy

You are hungry sometimes.

Czasami jesteś głodny.

Are you hungry sometimes ?

Czy ty jesteś czasami głodny ?

You aren't hungry sometimes.

Nigdy nie bywasz głodny.


b) W przypadku, gdy orzeczeniem jest bezokolicznik bez "to"

She drinks very much coffee.

Ona pija dużo kawy.

Does she drink very much coffee ?

Czy ona pija dużo kawy ?

She doesn't drink very much coffee.

Ona nie pija dużo kawy.

She drinks very much coffee, never.

Ona nie pija dużo kawy.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego