The Future Perfect Continuous Tense. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

The Future Perfect Continuous Tense.

ANGIELSKI > Czasy gramatyczne

1. Zastosowanie.

Czas ten opisuje czynności, które rozpoczną się przed określonym momentem przyszłości i będą trwały nadal. W pewnym momencie przyszłości zakończy się okres, w ciągu którego dana czynność będzie trwała.

2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

will (shall)

+

have been

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE

a) shall stosujemy w 1 osobie zarówno liczby pojedynczej jak i mnogiej, natomiast will można używać w przypadku wszystkich osób.

3. Budowa zdania pytającego.

Will (shall)

+

PODMIOT

+

have been

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE

?

4. Budowa zaprzeczeń.

PODMIOT

+

will (shall)

+

not

+

have been

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE

- will + not = won't
- shall + not = shan't

5. Przykłady.

He will have been living in Warsaw by the end of October.

Do końca października on będzie mieszkał w Warszawie.
(prawdopodobnie nadal będzie tam mieszkał)

Will he have been living in Warsaw by the end of October ?

Czy on będzie mieszkał w Warszawie do końca października ?

He won't have been living in Warsaw by the end of October.

On nie będzie mieszkał w Warszawie do końca października.

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego