The Present Continuous Tense. - Strona prywatna Marzeny i Czarka

Przejdź do treści

Menu główne:

The Present Continuous Tense.

1. Zastosowanie.

Czas opisuje czynności, które odbywają się gdy o nich mówimy oraz czynności, które wydarzą się w przyszłości ale ich realizacja już się rozpoczęła.

2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

to be

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE CZASU


3. Budowa zdania pytającego.

To be

+

PODMIOT

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE CZASU

?


4. Budowa zaprzeczeń.

PODMIOT

+

to be

+

not

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE CZASU


5. Typowe określenia czasu.

Now

Teraz

At the present time

W chwili obecnej


6. Przykłady.

Now, you are swimming accross the river.

Teraz przepływasz przez rzekę.

Are you swimming accross the river ?

Czy ty w tej chwili przepływasz przez rzekę ?

You aren't swimming accross the river, now.

W tej chwili nie przepływasz rzeki.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego