The Present Perfect Tense. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

The Present Perfect Tense.

ANGIELSKI > Czasy gramatyczne

1. Zastosowanie.

a) czas opisuje czynności wykonane w przeszłości, ale skutek ich wykonania jest widoczny do dnia dzisiejszego, czyli do chwili gdy o nich mówimy

Typowe określenia czasu

Sofar

Jak do tej pory

Just

Właśnie

Jet

Jeszcze

Typowe określenia czasu

Already

Już

Lately

Ostatnio

Recently

Niedawno

b) czas opisuje czynności rozpoczęte w przeszłości i trwające do chwili gdy o nich mówimy

Typowe określenia czasu

Since

Od punktu w czasie

For

Przez okres czasu

c) czas opisuje czynności wykonane w przeszłości, ale w okresie czasu, który się jeszcze nie skończył

Typowe określenia czasu

Today

Dzisiaj

This (...) week

W tym (...) tygodniu

d) czas opisuje czynności wykonane w przeszłości bliżej nieokreślonej, "nie chodzi o to kiedy, ale czy w ogóle"

Typowe określenia czasu

Ever

Zawsze

Never

Nigdy

2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

to have

+

IMIESŁÓW BIERNY

+

OKREŚLENIE

a) dla czasowników nieregularnych zamiast imiesłowu biernego stosujemy III kolumnę tabeli czasowników nieregularnych.

3. Budowa zdania pytającego.

To have

+

PODMIOT

+

IMIESŁÓW BIERNY

+

OKREŚLENIE

?

4. Budowa zaprzeczeń.

PODMIOT

+

to have

+

not

+

IMIESŁÓW BIERNY

+

OKREŚLENIE

5. Przykłady oraz pozycje w zdaniu typowych określeń czasu.

Sofar, I have read this book twice.

Jak do tej pory przeczytałem tę książkę dwa razy.

I have just washed my hands.

Właśnie umyłem ręce.

I haven't seen this film, yet.

Jeszcze nie widziałem tego filmu.

I have already seen this film.

Już widziałem ten film.

I haven't seen him lately/recently.

Ostatnio/niedawno go widziałem.

I have lived here since 1970.

Mieszkam tu od 1970 roku.

I have lived here for 24 years.

Mieszkam tu od 24 lat.

I have eaten good breakfast today.

Dzisiaj zjadłem świetne śniadanie.

Have you ever been to London ?

Czy kiedykolwiek byłeś w Londynie ?

I have never been there.

Nigdy tam nie byłem.

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego