The Past Simple Tense. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

The Past Simple Tense.

ANGIELSKI > Czasy gramatyczne

1. Zastosowanie.

Czas opisuje czynności, które wydarzyły się w przeszłości, ale nie mają związku z teraźniejszością.

2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

IMIESŁÓW BIERNY

+

OKREŚLENIE

+

OKREŚLENIE CZASU

a) dla czasowników nieregularnych zamiast imiesłowu biernego stosujemy II kolumnę tabeli czasowników nieregularnych.

3. Budowa zdania pytającego.

a) W przypadku, gdy orzeczeniem jest czasownik posiłkowy

ORZECZENIE

+

PODMIOT

+

OKREŚLENIE

+

OKREŚLENIE CZASU

?

- przy czym czasownik posiłkowy występuje w formie zgodnej z zestawieniem.


b) W pozostałych przypadkach orzeczenie z imiesłowu biernego wraca do formy bezokolicznika bez "to"

Did

+

PODMIOT

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE

+

OKREŚLENIE CZASU

?

4. Budowa zaprzeczeń.

a) W przypadku, gdy orzeczeniem jest czasownik posiłkowy

PODMIOT

+

ORZECZENIE

+

not

+

OKREŚLENIE

+

OKREŚLENIE CZASU

b) W pozostałych przypadkach orzeczenie z imiesłowu biernego wraca do formy bezokolicznika bez "to"

PODMIOT

+

did not

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE

+

OKREŚLENIE CZASU

- Did + not = didn't

5. Typowe określenia czasu.

Yesterday

Wczoraj

The day before yesterday

Przedwczoraj

Last (...) week

W zeszłym (...) tygodniu

A week (...) ago

Tydzień (...) temu

6. Przykłady.

I wrote this letter last week.

Napisałem ten list w zeszłym tygodniu.

Did you write this letter two weeks ago ?

Czy napisałeś ten list dwa tygodnie temu ?

I didn't write this letter two years ago.

Tego listu nie napisałem dwa lata temu.

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego