The Past Continuous Tense. - Strona prywatna Marzeny i Czarka

Przejdź do treści

Menu główne:

The Past Continuous Tense.

1. Zastosowanie.

Czas opisuje czynności, które odbywały się w określonym momencie przeszłości oraz czynności przeszłe niedokonane.

2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

was/were

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE CZASU


- Użycie Was - 1 i 3 osoba liczby pojedynczej,
- Użycie Were - 2 osoba liczby pojedynczej oraz wszystkie osoby liczby mnogiej
.


3. Budowa zdania pytającego.

Was/Were

+

PODMIOT

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE CZASU

?


4. Budowa zaprzeczeń.

PODMIOT

+

was/were

+

not

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE CZASU


- Was + not = Wasn't
- Were + not = Weren't

5. Typowe określenia czasu.

Yesterday (...) morning

Wczoraj (...) rano

At (...) six p.m. yesterday

Wczoraj o (...) 18-stej


6. Przykłady.

You were drinking tea yesterday morning.

Piłeś herbatę wczorajszego poranka.

Were you drinking tea yesterday morning ?

Czy piłeś herbatę wczorajszego poranka ?

I wasn't drinking tea yesterday morning.

Wczorajszego poranka nie piłem herbaty.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego