The Future Continuous Tense. - Strona prywatna Marzeny i Czarka

Przejdź do treści

Menu główne:

The Future Continuous Tense.

1. Zastosowanie.

Czas opisuje czynności, które będą się odbywały w określonym momencie przyszłości.

2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

will be

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE CZASU


3. Budowa zdania pytającego.

Will

+

PODMIOT

+

be

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE CZASU

?


4. Budowa zaprzeczeń.

PODMIOT

+

won't be

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE CZASU


5. Przykłady.

She will be writing the letter.

Ona będzie pisała list.

Will she be writing the letter ?

Czy ona będzie pisała list ?

She won't be writing the letter.

Ona nie będzie pisała listu.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego