The Future Continuous Tense. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

The Future Continuous Tense.

ANGIELSKI > Czasy gramatyczne

1. Zastosowanie.

Czas opisuje czynności, które będą się odbywały w określonym momencie przyszłości.

2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

will be

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE CZASU

3. Budowa zdania pytającego.

Will

+

PODMIOT

+

be

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE CZASU

?

4. Budowa zaprzeczeń.

PODMIOT

+

won't be

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE CZASU

5. Przykłady.

She will be writing the letter.

Ona będzie pisała list.

Will she be writing the letter ?

Czy ona będzie pisała list ?

She won't be writing the letter.

Ona nie będzie pisała listu.

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego