Dopełnienie złożone i podmiot domyślny. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

Dopełnienie złożone i podmiot domyślny.

1. Dopełnienie złożone.

a) czasownik let (pozwolić) - występuje zazwyczaj z dopełnieniem, które można nazwać złożonym, gdyż obejmuje ono nazwę osoby, której się na coś pozwala oraz bezokolicznik określający czynność, na którą się zezwala

John let me use his camera.

John pozwolił mi użyć swojego aparatu.

b) również czasownik make (robić, czynić) występuje z takim samym dopełnieniem złożonym, gdy używamy go w znaczeniu sprawić, spowodować, kazać lub zmusić:

The teacher made me write the test.

Nauczyciel kazał mi napisać test.

The rain made me stay at home.

Deszcz sprawił, że zostałem w domu.

Your jokes make everybody laugh.

Twoje żarty rozśmieszają wszystkich.

2. Zdania z podmiotem pozornym "it".

Zdania te są odpowiednikami polskich zdań typu: Przyjemnie jest mieć coś, Pożytecznie jest robić coś. W zdaniach tego typu wyraz it występuje jako podmiot pozorny.

2a. Budowa zdania oznajmującego.

It is

+

ORZECZNIK

+

to

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE

2b. Budowa zdania pytającego.

Is it

+

ORZECZNIK

+

to

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE

?

2c. Budowa zaprzeczeń.

It is not

+

ORZECZNIK

+

to

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE

2d. Przykłady.

It is useful to learn English.

Pożytecznie jest uczyć się angielskiego.

Is it pleasant to have a car ?

Czy to przyjemnie mieć samochód ?

It is not useful to learn Swahili.

Nie jest pożyteczna nauka języka Swahili.

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego