Typy zdań złożonych w czasie przeszłym. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

Typy zdań złożonych w czasie przeszłym.

1. Pierwszy rodzaj zdań.

a) Obie czynności zostały wykonane w przeszłości.
b) W teorii łączymy następujące czasy: Past Simple + Past Simple.

c) Przykłady:

I ate my lunch and I drank my tea.

Zjadłem obiad i wypiłem herbatę.

2. Drugi rodzaj zdań.

a) Obie czynności odbywały się równolegle w przeszłości.
b) W teorii łączymy następujące czasy: Past Continuous + Past Continuous.
c) Przykłady:

I was reading a book and she was watching TV.

Czytałem książkę, a ona oglądała telewizję.

3. Trzeci rodzaj zdań.

a) Jedna z czynności została wykonana w czasie kiedy inna trwała.
b) W teorii łączymy następujące czasy: Past Simple + Past Continuous.
c) Przykłady:

She came when (while) I was talking with you.

Ona przyszła kiedy (w czasie kiedy) my rozmawialiśmy.

4. Czwarty rodzaj zdań.

a) Jedna z czynności została wykonana przed wykonaniem drugiej czynności.
b) W teorii łączymy następujące czasy: Past Simple + Past Perfect.
c) Przykłady:

Before I went for a walk I had eaten the dinner.

Zanim poszedłem na spacer, zjadłem obiad.

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego