Konstrukcja I am to + bezokolicznik. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

Konstrukcja I am to + bezokolicznik.

1. Zastosowanie.

Konstrukcja "I am to" + bezokolicznik opisuje czynności zaplanowane, przewidywane lub zlecone komuś do wykonania.

2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

to be

+

to

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE

3. Budowa zdania pytającego.

To be

+

PODMIOT

+

to

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE

?

4. Budowa zaprzeczeń.

PODMIOT

+

to be

+

not

+

to

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE

5. Przykłady.

I am to sing at a school concert.

Mam śpiewać na szkolnym koncercie.

Where am I to put this shirt ?

Gdzie mam położyć tę koszulę ?

Christine wasn't to call me last night.

Christine nie miała do mnie dzwonić wczorajszej nocy.

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego