Konstrukcja I have to + bezokolicznik. - Strona prywatna Marzeny i Czarka

Przejdź do treści

Menu główne:

Konstrukcja I have to + bezokolicznik.

1. Zastosowanie.

Konstrukcja "I have to" + bezokolicznik opisuje czynności konieczne do wykonania.

2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

to have

+

to

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE


3. Budowa zdania pytającego.

To have

+

PODMIOT

+

to

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE

?


4. Budowa zaprzeczeń.

PODMIOT

+

to have

+

not

+

to

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE


5. Przykłady.

I have to sing at a school concert.

Muszę śpiewać na szkolnym koncercie.

Have you to play football ?

Czy musisz gra w piłkę ?

Cop hasn't to stop my car.

Policjant nie musi zatrzymywać mojego samochodu.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego