Forma could oraz would like - zwroty grzecznościowe. - Strona prywatna Marzeny i Czarka

Przejdź do treści

Menu główne:

Forma could oraz would like - zwroty grzecznościowe.

1. Forma "could".

Forma could może występować w zdaniach nie odnoszących się do przeszłości, a mianowicie:

a) w prośbach o przysługę:

Could you find me a taxi ?

Czy mółbyś mi złapać taksówkę ?


b) w prośbach o zezwolenie:

Could I open the window ?

Czy mógłbym otworzyć okno ?

Couldn't I get something to eat first ?

Czy nie mógłbym najpierw czegoś zjeść ?


2. Wyrażenie "I would like".

Wyrażenie I would like odpowiada mniej więcej polskiemu wyrażeniu Chciałbym lub Miałbym ochotę na. Może po nim występować rzeczownik lub czasownik w bezokoliczniku poprzedzony słówkiem to.

I would (I'd) like an apple.

Miałbym ochotę na jabłko.


2a. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

would like to

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE


2b. Budowa zdania pytającego.

Would

+

PODMIOT

+

like to

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE

+

?


2c. Budowa zaprzeczeń.

PODMIOT

+

would

+

not

+

like to

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE


- would + not = wouldn't

2d. Przykłady.

I would like to drink tea.

Chciałbym się napić herbaty.

Would you like to drink tea ?

Czy chciałbyś się napić herbaty ?

He wouldn't like to drink tea.

On nie chciałby się napić herbaty.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego