Tworzenie pytań pośrednich. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

Tworzenie pytań pośrednich.

ANGIELSKI > Tworzenie pytań

W języku angielskim niektóre pytania mogą być wbudowane w inne zdania i mają wtedy konstrukcję zdań oznajmujących. Pytania takie można nazwać pytaniami pośrednimi - Indirect Question:

Pytanie bezpośrednie

Where do you live ?

Gdzie mieszkasz ?

Pytania pośrednie

Tell me where you live.
Could you tell me where you live ?
I'm asking you where you live.
I'd like to know where you live.
I don't know where you live.
John asks where you live.
Have you told John where you live ?

Powiedz mi gdzie mieszkasz.
Czy mógłbyś mi powiedzieć gdzie mieszkasz ?
Pytam się ciebie gdzie mieszkasz.
Chciałbym wiedzieć gdzie mieszkasz.
Nie wiem gdzie mieszkasz.
John pytał się gdzie mieszkasz.
Czy mógłbyś powiedzieć Johnemu gdzie mieszkasz ?

Pytanie bezpośrednie

Are you ready ?

Czy jesteś gotowy ?

Pytania pośrednie

Tell me if you are ready.
Could you tell me if you are ready ?
I'm asking you if you are ready.
I'd like to know if you are ready.
I don't know if you are ready.
John asks if you are ready.
Have you told John if you are ready ?

Powiedz mi kiedy będziesz gotowy.
Czy mógłbyś mi powiedzieć kiedy będziesz gotowy ?
Pytam się ciebie czy jesteś gotowy.
Chciałbym wiedzieć kiedy będziesz gotowy.
Nie wiem czy jesteś gotowy.
John pytał się czy jesteś gotowy.
Czy mógłbyś powiedzieć Johnemu kiedy będziesz gotowy ?

Jak widać, w pytaniach pośrednich, ogólnych występuje słówko if, będące tutaj odpowiednikiem polskiego czy. W języku pisanym w tym znaczeniu używa się również słowa whether.

Please let us know whether you accept our proposal.

Prosimy nas zawiadomić, czy Pan przyjmuje naszą propozycję.

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego