Pytania pozorne. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

Pytania pozorne.

ANGIELSKI > Tworzenie pytań

Pytania pozorne są to takie zdania podrzędne, które ze zdaniami nadrzędnymi łączą się za pomocą słów pytających: np. what, how, why itp.
Pytanie pozorne może być również połączone ze zdaniem nadrzędnym za pomocą słówka if użytego w znaczeniu czy.

Pytania pozorne, w przeciwieństwie do pytań rzeczywistych mają szyk zdania oznajmującego.

I know what their name is.

Wiem jak oni się nazywają.

I know where Mr. Hopkins comes from.

Wiem skąd pochodzi Pan Hopkins.

Mr. Webb has no idea how much the ticket cost.

Pan Webb nie ma pojęcia ile kosztuje bilet.

Do you know if he is going to write a book ?

Czy wiesz, czy on ma zamiar napisać książkę ?

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego