Mowa zależna. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

Mowa zależna.

1. Zamiana czasów.

a) Jeżeli zdanie główne jest w którymś z czasów: Past Simple, Past Continuous lub Past Perfect to w zdaniu podrzędnym zamieniamy następujące czasy:

Present Simple

---->

Past Simple

Present Continuous

---->

Past Continuous

Present Perfect

---->

Past Perfect

Present Perfect Continuous

---->

Past Perfect Continuous

Past Simple

---->

Past Perfect

Past Continuous

---->

Past Perfect Continuous

Past Perfect

---->

bez zmian

Past Perfect Continuous

---->

bez zmian

Future Simple

---->

Future in the Past

Future Continuous

---->

Future in the Past Continuous

Future Perfect

---->

Future in the Past Perfect

Future in the Past

---->

Future in the Past Perfect

b) Jeżeli zdanie główne jest w którymś z czasów: Present Simple, Present Perfect lub Future to czas zdania podrzędnego nie ulega zamianie.

2. Zamiana określeń miejsca w czasie i przestrzeni.

this

---->

that

these

---->

those

now

---->

then

today

---->

that day

tomorrow

---->

the next day

next week

---->

the following week

yesterday

---->

the day before

ago

---->

before

next year

---->

the following (next) year

3. Przytaczanie pytań.

a) W przypadku pytań ogólnych zdania łączymy słówkiem if lub whether, przy czym inwersja zanika.
b) W przypadku pytań szczegółowych wyraz pytający staje się łącznikiem zdań, przy czym inwersja zanika
.

4. Przytaczanie próśb i poleceń.

a) Przytaczając prośbę lub polecenie wyrażamy to przy pomocy bezokolicznika poprzedzonego słówkiem to.
b) Przytaczając czyjś zakaz lub prośbę o nierobienie czegoś, to przed bezokolicznikiem z to stawiamy nośnik zaprzeczenia not
.

5. Przykłady.

My dog is eating this bone.

---->

Tom said that his dog was eating that bone.

Do you drnk tea ?

---->

Tom asked me if I drunk tea.

What are you doing now ?

---->

Tom asked me what I was doing then.

Wash your hands, now.

---->

Tom told me to wash my hands at once.

Don't buy any more beer.

---->

Tom asked me not to buy any more beer.

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego