Określniki i zaimki all oraz both. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

Określniki i zaimki all oraz both.

ANGIELSKI > Zaimki

Określniki all i both mogą występować bezpośrednio przed rzeczownikiem jak i przed wszystkimi określeniami dotyczącymi rzeczownika.

All schoolboys like breaks.

Wszyscy uczniowie lubią przerwy.

Both plays were interesting.

Oba przedstawienia były interesujące.

All those beautiful women are Polish.

Wszystkie te piękne kobiety są Polkami.

Both my English friends are very nice boys.

Obydwaj moi angielscy przyjaciele są miłymi człopcami.

Określnik all nie występuje z określnikami a, some, any, no.
Określnik both nie występuje z określnikami this, that.
Określnik all występuje przed nazwami rzeczy policzalnych w liczbie mnogiej i przed nazwami rzeczy niepoliczalnych.

Określnik both występuje tylko przed nazwami rzeczy policzalnych w liczbie mnogiej.

All Mary's new books.

Wszystkie nowe książki Mary.

Both her brothers.

Obydwaj jej bracia.

All the work.

Cała (ta) praca.

Określniki all i both mogą funkcjonować również samodzielnie jako zaimki.

It all has been very pleasant.

To wszystko było bardzo przyjemne.

Mrs. Green has two daughters.

Pani Green ma dwie córki.

Both have fair hair and blue eyes.

Obie mają jasne włosy i niebieskie oczy.

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego