Określniki i zaimki another, other, the other oraz the others. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

Określniki i zaimki another, other, the other oraz the others.

ANGIELSKI > Zaimki

Określnik other odpowiada, mniej więcej polskiemu inny.
Określnik another odpowiada, mniej więcej polskiemu jeszcze jeden lub jakiś inny.
Określnik the other odpowiada, mniej więcej polskiemu ten drugi lub jeden z dwu.

Wyraz another występuje przed nazwami rzeczy policzalnych w liczbie pojedynczej
.

Mark is reading another adventure story.

Mark czyta jeszcze jedną powieść przygodową.

Wyraz another może wystąpić przed nazwą rzeczy policzalnych w liczbie mnogiej jeżeli rzecz ta jest poprzedzona liczebnikiem.

Mark has written another two novels.

Mark napisał jeszcze dwie nowele.

Wyraz other występuje najczęściej z rzeczownikami w liczbie mnogiej, ale może też wystąpić z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej wówczas wyraz other jest poprzedzany przez some.

We can go to Brighton some other day.

Możemy pojechać do Brighton jakiegoś innego dnia. (kiedy indziej)

Why don't you dance with other boys ?

Dlaczego nie tańczysz z innymi chłopcami ?

Wyraz the other może występować z rzeczownikiem w liczbie pojedynczej i wówczas odpowiada polskiemu ten drugi lub jeden z dwu.

John answered all the questions. The other boy answered only some of them.

John odpowiedział na wszystkie pytania. Ten drugi chłopiec tylko na niektóre.

Wyraz the other może również występować z rzeczownikiem w liczbie mnogiej i wówczas odpowiada polskiemu ci drudzy lub ci inni.

John answered all the questions. The other boys answered only some of them.

John odpowiedział na wszystkie pytania. Ci inni chłopcy tylko na niektóre.

Wyrazy another, the other oraz the others mogą występować jako zaimki.

If you don't like this hat, try another.

Jeśli nie podoba ci się ten kapelusz, przymierz inny.

One postcard was from France and the other was from Italy.

Jedna pocztówka była z Francji, a druga z Włoch.

John is here, but where are the others ?

John jest tutaj, ale gdzie są inni ?

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego