Zaimki nieokreślone something, anything i nothing oraz somebody, anybody i nobody. - Strona prywatna Marzeny i Czarka

Przejdź do treści

Menu główne:

Zaimki nieokreślone something, anything i nothing oraz somebody, anybody i nobody.

Zaimki somebody oraz something występują zazwyczaj w zdaniach twierdzących.

There's somebody in the garden.

Ktoś jest w ogrodzie.

Chris has got something in his drawer.

Chris ma coś w swojej szufladzie.


Zaimki anybody oraz anything występują zazwyczaj w zdaniach pytających i przeczących.

Is there anybody in the kitchen ?

Czy ktoś jest w kuchni ?

Has Steve got anything in his pocket ?

Czy Steve ma coś w kieszeni ?

I didn't hear anybody.

Nikogo nie słyszałem.

Phil hasn't told me anything.

Phil nic mi nie powiedział.


Zaimki nobody oraz nothing występują w zdaniach przeczących, w których nie występuje przecząca forma czasownika (orzeczenie występuje w formie twierdzącej).

There is nobody in the bathroom.

Nikogo nie ma w łazience.

There's nothing interesting on TV just now.

Aktualnie nie ma nic ciekawego w telewizji.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego