Zaimki a lot, plenty oraz a few. - Strona prywatna Marzeny i Czarka

Przejdź do treści

Menu główne:

Zaimki a lot, plenty oraz a few.

Zaimki a lot oraz plenty odnoszą się do nazw rzeczy policzalnych w liczbie mnogiej oraz do nazw rzeczy niepoliczalnych.

Has Philip got many records ? He has got a lot.

Czy Philip ma dużo płyt ? Ma masę.

Does Julie spend much of her time in shops ? A lot, I'm afraid.

Czy Julia spędza dużo czasu w sklepach ? Obawiam się, że dużo.

Have you got any pencils ? I have got plenty.

Czy masz jakieś ołówki ? Tak, mam sporo.

Is there any milk in the fridge ? There's plenty.

Czy w lodówce jest mleko ? Tak, jest dużo.


Zaimek a few odnosi się do nazw rzeczy policzalnych w liczbie mnogiej.

Have you got many Chinese stamps ? I have got a few.

Czy masz dużo chińskich znaczków ? Mam kilka.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego