Tabela czasowników nieregularnych - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

Tabela czasowników nieregularnych

Czasowniki posiadające identyczne formy:
Czasowniki z II i III kolumną identyczną:
Bezokolicznik
Past Simple
II kolumna
Imiesłów bierny
III kolumna
Tłumaczenie
bet
bet
bet
zakładać się, obstawiać
cast
cast
cast
rzucić, zrzucić
cost
cost
cost
kosztować
cut
cut
cut
ciąć, kroić
fit
fit
fit
pasować
hit
hit
hit
uderzać
hurt
hurt
hurt
ranić, boleć
let
let
let
pozwalać
knit
knit
knitted
knit
knitted
robić na drutach
put
put
put
kłaść
quit
quit
quit
rzucać, opuszczać
read
read [red]
read [red]
czytać
set
set
set
umieszczać, ustawiać
shed
shed
shed
zrzucać, pozbywać się
shut
shut
shut
zamykać
split
split
split
dzielić, rodzielać
spread
spread
spread
rozkładać, rozpościerać
Czasowniki posiadające różne formy:
Bezokolicznik
Past Simple
II kolumna
Imiesłów bierny
III kolumna
Tłumaczenie
arise
arose
arisen
pojawić się
awake
awoke
awoken
obudzić się
bewas / werebeenbyć
bearboreborneznosić, udźwignąć coś
beat
beat
beaten
zbić
become
became
become
stawać się, zostawać kimś
begin
began
begun
zaczynać
bite
bit
bitten
ugryźć
blow
blew
blownwiać, dmuchać
break
brokebrokenłamać
choose
chose
chosen
wybierać
come
came
come
przyjść, przyjechać
dodiddonerobić, czynić
draw
drew
drawn
rysować, pociągnąć
drink
drank
drunk
pić
drive
drove
driven
prowadzić, kierować się
eat
ate
eaten
jeść
fall
fell
fallen
padać, upadać, spadać
fly
flew
flown
latać, fruwać
forbid
forbade
forbidden
zabraniać
forget
forgot
forgotten
zapominać
forgive
forgave
forgiven
wybaczać
forsake
forsook
forsaken
porzucać, zaniechać
freeze
frozefrozen
zamarzać
give
gave
given
dawać
gowentgoneiść
grow
grew
grown
rosnąć
hide
hid
hidden
chować, ukrywać
know
knew
known
znać, wiedzieć
lie
lay
lain
leżeć, kłaść się
ride
rode
ridden
jeździć
ring
rang
rung
dzwonić
rise
rose
risen
podnosić się, wzrastać
runranrun
biec, biegać
saw
sawed
sawn
piłować
see
saw
seen
widzieć
shake
shook
shaken
trząść, potrząsać
show
showed
shown
pokazywać
shrink
shrank
shrunk
kurczyć się, zbiegać
sing
sang
sung
śpiewać
sink
sank
sunk
tonąć (o statku), zapadać się
slay
slew
slain
zabijać
speak
spokespokenmówić
spring
sprang
sprung
przeskakiwać, wyskakiwać
steal
stolestolen
kraść
stink
stank
stunk
śmierdzieć, cuchnąć
strive
strove
striven
zmagać się z czymś
swear
sworesworn
przysięgać, przeklinać
swim
swam
swum
pływać
take
took
taken
brać
tear
tore
torn
drzeć, rozdzierać
throw
threw
thrown
rzucać
tread
trod
trodden
kroczyć, stąpać
wake
wokewoken
budzić
wear
woreworn
nosić, ubierać coś
write
wrote
written
pisać
Bezokolicznik
Past Simple
II kolumna
Imiesłów bierny
III kolumna
Tłumaczenie
bend
bent
bent
zginać, nachylać
bind
bound
bound
wiązać, złączyć
bleed
bled
bled
krwawić
breed
bred
bred
hodować, wychować
bring
brought
brought
przynosić
build
built
built
budować
burn
burnt
burned
burnt
burned
palić, parzyć
buy
bought
bought
kupować
catch
caught
caught
łapać
cling
clung
clung
przywrzeć, uczepić się
creep
crept
crept
skradać się, zakradać się
deal
dealt
dealt
rozdawać, mieć do czynienia
dig
dug
dug
kopać
dream
dreamt
dreamed
dreamt
dreamed
śnić, marzyć
feed
fed
fed
karmić, żywić
feel
feltfeltczuć
fight
fought
fought
walczyć, bić się
find
found
found
znaleźć
flee
fledfledumykać, uciekać
fling
flungflung
rzucić, cisnąć
foretell
foretold
foretold
przepowiadać, przewidywać
get
gotgotdostawać
grind
ground
ground
zemleć, rozkruszyć, zgrzytać
hang
hung
hung
zawieszać (np. obraz)
have
hadhadmieć
hear
heard
heard
słyszeć
hold
held
held
trzymać, utrzymywać
keep
kept
kept
trzymać, zatrzymać
kneel
knelt
kneeled
knelt
kneeled
klękać, klęczeć
lay
laid
laid
położyć, kłaść
lead
led
led
prowadzić
leap
leapt
leaped
leapt
leaped
skoczyć, skakać
learn
learnt
learned
learnt
learned
uczyć się
leave
leftleft
opuszczać, wyjeżdżać
lend
lent
lent
pożyczać
light
lit
lighted
lit
lighted
zapalać, rozpalać, oświetlać
lose
lostlost
tracić
make
made
made
robić
mean
meant
meant
znaczyć, oznaczać
meet
met
met
spotykać
pay
paidpaid
płacić
prove
proved
proved
proven
udowadniać, dowieść
say
saidsaid
mówić
seek
sought
sought
szukać, poszukiwać
sellsoldsold
sprzedawać
send
sent
sent
wysyłać, słać
shine
shone
shone
świecić, błyszczeć
shoot
shot
shot
strzelać
sit
satsat
siedzieć, siadać
sleep
sleptslept
spać
slide
slid
slid
ślizgać się, zjeżdżać
sling
slung
slung
cisnąć, miotać
spend
spent
spent
spędzać, wydawać
spin
spun
spun
kręcić, zakręcić czymś/ się
stand
stoodstood
stać
stick
stuck
stuck
wbijać, wtykać, przyklejać
sting
stung
stung
żądlić
strike
struck
struck
uderzyć
sweep
swept
swept
zmiatać, zamiatać
swing
swung
swung
machnąć, zakołysać
teach
taught
taught
uczyć (kogoś)
tell
toldtold
mówić
think
thought
thought
myśleć
weep
weptwept
płakać, szlochać
understand
understood
understood
rozumieć
win
wonwon
wygrywać
wind
wound
wound
nawijać, nakręcać, wić się
wring
wrung
wrung
wykręcić, wyżąć coś, wycisnąć
Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego