Kościół Matki Bożej Jasnogórskiej. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

Kościół Matki Bożej Jasnogórskiej.

TURYSTYKA > SZCZECIN > Schowek

Historia kościoła.

Nazwę “Wzgórze Hetmańskie” nadano dla upamiętnienia pobytu w tej okolicy jesienią 1657 r. wojsk hetmana Stefana Czarnieckiego. W latach 1813-1945 teren ten był nazywany “Wzgórzem Kozackim” (niem. Kosacken Berg), ponieważ w 1813 r. bateria rosyjskiej artylerii ostrzeliwała Fort “Prusy”. W ubiegłym stuleciu “Wzgórze Kozackie” było ulubionym miejscem wycieczek mieszkańców Szczecina i znanym punktem widokowym. Rozbudowujące się w XIX w. miejskie wodociągi usytuowały na tym wzgórzu wieżę ciśnień. Projekt inż. Bernharda z Dirschen z 1861 r. zrealizował James Hobrecht w latach 1863-65. W wieży znajdował się zbiornik o pojemności 3080 m sześć. 1 października 1865 r. uruchomiono zakład wodociągowy przy ul. Szczawiowej, do którego za pomocą stacji pomp przetłaczano wodę z Odry specjalnie zbudowanym kanałem. Filtrowaną wodę pompowano do wieży ciśnień przy ul. Orawskiej.


Pokaż Kościoły Szczecina na większej mapie

Po zakończeniu II wojny światowej i przekazaniu miasta władzom polskim przez Armię Czerwoną wieża przestała pełnić swoją funkcję. W późniejszym okresie była wykorzystywana jako owczarnia, następnie została adaptowana na magazyny i mieszkanie pracownicze Rejonowej Spółdzielni Ogrodniczo-Pszczelarskiej. 3 grudnia 1984 r. teren wraz z wieżą ciśnień został przekazany Diecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

Projekt adaptacji wieży i jej przebudowy na świątynie opracował dr inż. arch. Witold Jarzynka. Prace rozbiórkowe we wnętrzu (przy współudziale parafian) trwały od kwietnia do grudnia 1985 r. Przed pasterką w 1985 r. ks. bp Kazimierz Majdański dokonał poświęcenia murów wieży ciśnień, a następnie odprawił w niej pierwszą Mszę Świętą przy licznym udziale wiernych. 22 czerwca 1986 r. ks. bp Kazimierz Majdański erygował parafię Matki Bożej Jasnogórskiej, a jej proboszczem mianował ks. Stanisława Skibińskiego. Równolegle z pracami budowlanymi wewnątrz kościoła, na wiosnę 1987 r. rozpoczęto budowę domu katechetycznego i czterech przybudówek do kościoła (dwie kaplice, zakrystia i kruchta), a na wiosnę 1988 r. rozpoczęto budowę plebanii.

Ze środka kościoła usunięto filar podtrzymujący konstrukcję dachu, a jego funkcję przejęło osiem dźwigarów, wykonanych i zamontowanych przez parafian. W 1992 r. zbudowano łącznik arkadowy między plebanią, a domem katechetycznym oraz rozpoczęto prace związane z ukształtowaniem terenu. Wzniesiono mury kamienne tworzące obramowanie kościoła, schody granitowe oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Rok później ukończono budowę murów kamiennych oraz rozpoczęto sadzenie drzew, krzewów, kwiatów wokół budynków. Z inicjatywy parafii, na zlecenie Urzędu Miejskiego w Szczecinie, przed kościołem wykonano drogę, chodnik, parkingi i oświetlenie.
W następnych latach upiększono teren wokół kościoła poprzez: wykonanie drogi procesyjnej ze stacjami na zewnątrz kościoła, wyłożenie płytkami placu przed kościołem i zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego, wykonanie elewacji zewnętrznej kościoła, wybudowanie dzwonnicy, zakup dzwonów, usytuowanie przy wejściu rzeźb Ojca Świętego Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego, a pomiędzy drzwiami wejściowymi płaskorzeźby-ryngrafu MB Jasnogórskiej, wykonanie przy domu parafialnym fontanny i rzeźby przedstawiającej św. Jana udzielającego chrztu Panu Jezusowi, zakup i instalacja nowych organów.

Architektura budynku.

Główna bryła budowli została zbudowana w stylu arkadowym na rzucie szesnastoboku. Świątynia łączy elementy architektury starochrześcijańskiej, bizantyjskiej i romańskiej. Przypomina kościoły na planie centralnym lub baptysteria. Na fryzie nad wejściem głównym znajdują się: postacie św. Ottona i św. Wojciecha oraz popiersia czterech Ewangelistów: Jana, Łukasza, Marka i Mateusza. Elewacja koscioła posiada kilka wnęk, w których ustawiono ciekawe rzeźby. Na łączniku arkadowym między plebanią, a domem katechetycznym znajdują się popiersia świętych i błogosławionych. Przed Domem Parafialnym ustawiono niezwykle realistyczną rzeźbę "Piety".

Wyposażenie kościoła.

Całe wyposażenie kościoła jest nowe i nie przedstawia obecnie wartości zabytkowej.

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego