Przywilej Mściwoja II z 1281 r. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

Przywilej Mściwoja II z 1281 r.

TURYSTYKA > SŁUPSK > Schowek

Przywilej Mściwoja II dla norbertanów z Białoboków z 1281 r.


W Imię Świętej i Niepodzielnej Trójcy Amen. Mściwój, z Bożej łaski książę Pomorzan, pozdrawia w Panu wszystkich, do których dotrze ten dokument.

Pragniemy, aby było wiadome tak współczesnym jak przyszłym, że my, umiłowanym przez nas w Chrystusie przeorowi i braciom a także klasztorowi w Białobokach, przybyłym na naszą ziemię, nadajemy kościół Świętego Piotra Apostoła w Słupsku ze wszystkimi dziesięcinami i przynależnościami, które od dawna miał i teraz ma, to znaczy wieś Karsino wraz z ziemią i dziesięciną i wszelkim prawem, z dziesięcinami od pięciu wsi, które nazywają się: Łabuń, Stojęcino, Objazda, Bukowo i Żelaza, z dziesięciną z naszej ziemi uprawnej a także dziesięciną wszystkich naszych wasali przynależnych do tejże parafii.

Nadajemy im także kaplicę Najświętszej Marii (Panny) w grodzie z dziesięcinami z dwóch wsi, to znaczy Włynkowo i Strzelino i wszystkie kościoły, które będą wybudowane w tejże parafii. Nadajemy także wymienionym braciom miejsce na klasztor kościół Świętego Mikołaja z polami, rzeczkami, młynami, pastwiskami, łąkami, stawami obok leżącymi i cztery wsie, których nazwy są następujące: Wiklino i Widzino, Zurzino, Smolino, z lasami, łąkami, pastwiskami, ze stawami sąsiadującymi z granicami, które dla nich wyznaczyliśmy. Ponadto dajemy wspomnianym braciom prawo wolnego połowu ryb w jeziorze, które nazywa się Gardna, z jednym niewodem i z dwoma niewodami w jeziorze, które ma nazwę Łebsko i cztery wolne łodzie do połowu śledzi z połowem w słonym morzu i jednym jazem na rzece Słupi, gdzie wskażemy.

Dajemy ponadto dziesięcinę rybną, dziesiątą wiązkę śledzi, łopatki od naszych łowów oraz prawa sądownicze. Jeśli zaś zdarzy się później, że na terytorium słupskim rozwinie się miasto, wszystkie młyny, które mogą powstać na rzece Słupi i wewnątrz granic miasta, będzie miał wolne wymieniony kościół.

To wszystko, o czym była mowa, nadajemy na założenie wspomnianego klasztoru z prawami wjazdu i przejazdu poniższymi i powyższymi, z wodami, rzeczkami, lasami, łąkami, pastwiskami, stawami, wolne od wszelkich podatków, danin i służb na wieczne posiadanie, tak mianowicie, że ci, którzy zechcą ze swojej ziemi udać się do nich i przyłączyć do braci, będą wolni od wszelkiego cła i danin, służąc tylko Bogu i Kościołowi.

Aby więc to wszystko miało moc wiecznej trwałości, ten dokument sporządzony potem ręką urzędnika nakazaliśmy opatrzyć naszą pieczęcią.


Dane w roku Pańskim 1281.

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego