Przysięgi słupskie XVII w. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

Przysięgi słupskie XVII w.

TURYSTYKA > SŁUPSK > Schowek

Przysięga radnych miasta Słupska.


"Ja N. N. ślubuję i przysięgam być wiernym Wielkiemu Elektorowi i Panu Fryderykowi Wielkiemu, Waszej Radzie jak również prawu i całemu Miastu Słupsk, mieć na uwadze, walczyć i popierać Ich wzniosłe, chwalebne i wspólne dobro, tudzież pomóc utrzymać Statum Huius Reipublicae Aristocraticum, w miarę swych możliwości przed szkodą bronić i odwracać ją, kiedykolwiek i gdziekolwiek na wezwanie Rady i Sądu posłusznie się jawić, bez uzasadnionej przyczyny nie być tam nieobecnym, również w sprawach sądowych, w których przypadnie mi brać udział, w przesłuchaniu, naradzaniu się, omawianiu lub orzekaniu rozsądnie postępować i wydawać wyroki zgodnie z przepisami miejskimi, chwalebnym zwyczajem i prawem powszechnym bez polecenia Waszej Rady nie wyjawiać nikomu ani przestrzegać, co w Sądzie lub w Radzie się dzieje, orzeka lub radzi, lecz przez całe życie utrzymywać w tajemnicy, wreszcie nie dać się nakłonić do przeciwdziałania żadnym darem, względami, pokrewieństwem, przyjaźnią, nienawiścią, zazdrością, wrogością, bogactwem lub ubóstwem, ani niczym, jakiej by to nazwy nie miało i czego by rozum ludzki nie wymyślił, tak mi dopomóż Panie Boże przez Jezusa Chrystusa, Amen".

Przysięga burmistrza Słupska.


"Ja N. N. ślubuję i przysięgam być dla Jego Jaśnie Oświeconej Książęcej Mości i Pana, Władcy Szczecina na Pomorzu, dla mego Księcia i Pana, jak również dla Miasta Słupska, tudzież dla wszystkich Obywateli i Pospólstwa wiernym, starannym i przykładnym burmistrzem, Ich cześć w razie potrzeby i dla wspólnego dobra stale popierać, mieć na uwadze i z całą świadomością nigdy nie zaniedbywać ani porzucać, a zgodnie z prawem załatwiać dochodzące mnie sprawy, o których wiem i rozumiem, że są ważne, a co się prawnie ustanowi i mnie poleci, dołożyć staranności, by wszystko bez jakiejkolwiek zwłoki i zmian zostało wykonane; z największym rozsądkiem, możnością i starannością według prawa i chwalebnych swobód naszego miasta jak sprawiedliwe sądownictwo, dawne zwyczaje, obyczaje, statuty, ustawy, zarządzenia, pokój, prawo i sprawiedliwość oraz wszelkie inne, jak przystało czynić wiernemu burmistrzowi postępować, zarządzać i wykonywać, co zaś zostanie rozpatrzone, orzeczone lub postanowione przez sąd i prawo przez całe życie utrzymywać w tajemnicy, wreszcie nie dać się nakłonić do przeciwdziałania żadnym darem, względami, pokrewieństwem, przyjaźnią, nienawiścią, zazdrością, wrogością, bogactwem lub ubóstwem, ani niczym, jakiej by to nazwy nie miało i czego by rozum ludzki nie wymyślił, tak mi dopomóż Panie Boże przez Jezusa Chrystusa, Amen".

Przysięga mieszczan słupskich.


"Ja N. N. ślubuję i przysięgam być wiernym i posłusznym Burmistrzowi i Radnym naszego Miasta, przestrzegać statutów, postanowień, nakazów, zakazów, zwyczajów i zarządzeń i w razie jakiegoś sporu dążyć do zgody i postępować według starych zwyczajów, swobód, upodobań i prawa; nie brać udziału, gdy się uwłacza Radzie lub poszczególnym członkom, lecz donieść o tym i podać do publicznej wiadomości; postępować wobec zwierzchności tak, jak przystało na wiernego i dobrego mieszczanina zgodnie ze zwyczajem i prawem, według moich najlepszych możliwości służyć Radzie i Miastu, a przed złem ostrzegać i je odwracać, zachować w tajemnicy to, nad czym Zgromadzenie radzi lub mnie się powierzy i nikomu tego nie wyjawiać, tak mi dopomóż Panie Boże przez Jezusa Chrystusa, Amen".

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego