Tworzenie imiesłowu biernego. - Strona prywatna Marzeny i Czarka

Przejdź do treści

Menu główne:

Tworzenie imiesłowu biernego.

1. Dla czasowników regularnych.

a) Do większości czasowników dodajemy końcówkę -,ed.

bezokolicznik

imiesłów bierny

tłumaczenie

to rest

rested

odpoczywać

to help

helped

pomagać

to work

worked

pracować

to want

wanted

potrzebować


b) W przypadku czasowników zakończonych na -,e dodajemy końcówkę -,d.

bezokolicznik

imiesłów bierny

tłumaczenie

to hate

hated

nienawidzieć

to close

closed

zamykać


c) W przypadku czasowników zakończonych na -,y dodajemy końcówkę -,ied (przy czym -,y zanika).

bezokolicznik

imiesłów bierny

tłumaczenie

to cry

cried

płakać

to carry

carried

nosić


2. Dla czasowników nieregularnych.

Zawsze stosujemy drugą kolumnę tabeli czasowników nieregularnych.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego