The Past Perfect Continuous Tense. - Strona prywatna Marzeny i Czarka

Przejdź do treści

Menu główne:

The Past Perfect Continuous Tense.

1. Zastosowanie.

Czas ten podkreśla ciągłość czynności wyrażonej w czasie Past Perfect. Określa tym samym czynności, które były wykonywane aż do momentu rozpoczęcia się drugiej czynności.


2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

had

+

been

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE


3. Budowa zdania pytającego.

Had

+

PODMIOT

+

been

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE

?


4. Budowa zaprzeczeń.

PODMIOT

+

had

+

not

+

been

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE


- had + not = hadn't

5. Typowe określenia czasu.

After

Po

Before

Przed


6. Przykłady.

I had been waiting for any sign of friendship before you left me.

Zanim mnie porzuciłaś, czekałem na jakąkolwiek oznakę przyjaźni.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego