The Past Perfect Continuous Tense. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

The Past Perfect Continuous Tense.

ANGIELSKI > Czasy gramatyczne

1. Zastosowanie.

Czas ten podkreśla ciągłość czynności wyrażonej w czasie Past Perfect. Określa tym samym czynności, które były wykonywane aż do momentu rozpoczęcia się drugiej czynności.

2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

had

+

been

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE

3. Budowa zdania pytającego.

Had

+

PODMIOT

+

been

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE

?

4. Budowa zaprzeczeń.

PODMIOT

+

had

+

not

+

been

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE

- had + not = hadn't

5. Typowe określenia czasu.

After

Po

Before

Przed

6. Przykłady.

I had been waiting for any sign of friendship before you left me.

Zanim mnie porzuciłaś, czekałem na jakąkolwiek oznakę przyjaźni.

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego