The Past Perfect Tense. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

The Past Perfect Tense.

ANGIELSKI > Czasy gramatyczne

1. Zastosowanie.

Czas ten występuje jedynie w zdaniach złożonych. W przypadku, gdy w zdaniu występują dwie czynności, które zostały wykonane w przeszłości, czynność nam bliższą wyrażamy w czasie Past Simple, a czynność nam bardziej odległą wyrażamy w czasie Past Perfect. Patrz rozdział "Typy zdań złożonych w czasie przeszłym". Czas ten ma również zastosowanie w konstrukcjach mowy zależnej oraz w okresach warunkowych.


2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

had

+

IMIESŁÓW BIERNY

+

OKREŚLENIE

a) dla czasowników nieregularnych zamiast imiesłowu biernego stosujemy III kolumnę tabeli czasowników nieregularnych.

3. Budowa zdania pytającego.

Had

+

PODMIOT

+

IMIESŁÓW BIERNY

+

OKREŚLENIE

?

4. Budowa zaprzeczeń.

PODMIOT

+

had

+

not

+

IMIESŁÓW BIERNY

+

OKREŚLENIE

- had + not = hadn't

5. Typowe określenia czasu.

After

Po

Before

Przed

6. Przykłady.

a) zastosowanie After oraz Before:

After I had eaten the dinner I went for a walk.

Po zjedzeniu obiadu poszedłem na spacer.

Before I went for a walk I had eaten the dinner.

Przed pójściem na spacer zjadłem obiad.

b) ogólnie:

After you had written a letter I went to the cinema.

Po tym jak napisałeś list, ja poszedłem do kina.

Had you written a letter before I went to the cinema ?

Czy przed moim pójściem do kina napisałeś list ?

I hadn't written a letter before you went to the cinema.

Nie napisałem list przed twoim pójściem do kina.

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego