The Future Perfect Tense. - Astra28 - Strona HOBBYSTYCZNA

STRONA HOBBYSTYCZNA
Przejdź do treści

Menu główne:

The Future Perfect Tense.

ANGIELSKI > Czasy gramatyczne

1. Zastosowanie.

Czas ten opisuje czynności, które będą dokonane przed określonym momentem w przyszłości lub przed rozpoczęciem innej czynności przyszłej.

2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

will (shall)

+

have

+

IMIESŁÓW BIERNY

+

OKREŚLENIE

a) shall stosujemy w 1 osobie zarówno liczby pojedynczej jak i mnogiej, natomiast will można używać w przypadku wszystkich osób,
b) dla czasowników nieregularnych
zamiast imiesłowu biernego stosujemy III kolumnę tabeli czasowników nieregularnych.

3. Budowa zdania pytającego.

Will (shall)

+

PODMIOT

+

have

+

IMIESŁÓW BIERNY

+

OKREŚLENIE

?

4. Budowa zaprzeczeń.

PODMIOT

+

will (shall)

+

not

+

have

+

IMIESŁÓW BIERNY

+

OKREŚLENIE

- will + not = won't
- shall + not = shan't

5. Typowe określenia czasu.

by ... (Tuesday)

na ... (wtorek)

before ... (September)

przed ... (wrześniem)

by the end of the ... (year)

do końca ... (roku)

6. Przykłady.

I will have written this letter by tomorrow.

Napiszę ten list na jutro.

Will you have written my homework before mathematics ?

Czy napiszesz moją pracę domową przed matematyką ?

He won't have written this book by the end of year.

On nie napisze tej książki do końca roku.

Zapraszam na Facebook'a
Napisz do mnie:
astra28@wp.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego