The Future in the Past Tense. - Strona prywatna Marzeny i Czarka

Przejdź do treści

Menu główne:

The Future in the Past Tense.

1. Zastosowanie.

Czas ten opisuje czynności, które w przeszłości były uważane za przyszłe dokonane, czyli takie, które miały się skończyć. Czas używany jest w zwrotach grzecznościowych, mowie zależnej oraz w okresach warunkowych.


2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

would (should)

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE


a) should stosujemy w 1 osobie liczby pojedynczej, natomiast would można używać w przypadku wszystkich osób.

3. Budowa zdania pytającego.

Would (should)

+

PODMIOT

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE

?


4. Budowa zaprzeczeń.

PODMIOT

+

would (should)

+

not

+

BEZOKOLICZNIK

+

OKREŚLENIE


- would + not = wouldn't
- should + not = shouldn't

5. Przykłady.

I said I should be there for another week.

Mówiłem, że będę tam za tydzień.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego