The Future in the Past Perfect Continuous Tense. - Strona prywatna Marzeny i Czarka

Przejdź do treści

Menu główne:

The Future in the Past Perfect Continuous Tense.

1. Zastosowanie.

Czas ten opisuje czynności, które będą wykonywane we wskazanym okresie przyszłości, przy czym jest to wyrażone z perspektywy przeszłości. Czas używany jest w mowie zależnej oraz okresach warunkowych.


2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

would (should)

+

have been

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE


a) should stosujemy w 1 osobie liczby pojedynczej, natomiast would można używać w przypadku wszystkich osób.

3. Budowa zdania pytającego.

Would (should)

+

PODMIOT

+

have been

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE

?


4. Budowa zaprzeczeń.

PODMIOT

+

would (should)

+

not

+

have been

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE


- would + not = wouldn't
- should + not = shouldn't

5. Przykłady.

He hopped that we would have been reading this book all the week.

On miał nadzieję, że będziemy czytali tę książkę przez cały tydzień.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego