The Present Perfect Continuous Tense. - Strona prywatna Marzeny i Czarka

Przejdź do treści

Menu główne:

The Present Perfect Continuous Tense.

1. Zastosowanie.

Czas podkreśla ciągłość czyności, którą można wyrazić w czasie Present Perfect oraz opisuje:


- czynności, które były właśnie wykonywane,
- czynności, które były ostatnio (przez jakiś czas do chwili obecnej) wykonywane,
- czynności wykonywane okresowo.

2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

to have

+

been

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE


3. Budowa zdania pytającego.

To have

+

PODMIOT

+

been

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE

?


4. Budowa zaprzeczeń.

PODMIOT

+

to have

+

not

+

been

+

IMIESŁÓW CZYNNY

+

OKREŚLENIE


5. Typowe określenia czasu.

For ... (hour, week)

Od ... (godziny, tygodnia)

Since ... (8 o'clock a.m.)

Od ... (godziny 8 rano)


6. Przykłady.

I have been reading for hour.

Czytałem od godziny.

Has he been reading since 11 o'clock ?

Czy on czytał od 11 ?

You haven't been reading this book for a week.

Nie czytałeś tej książki od tygodnia.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego