The Future in the Past Perfect Tense. - Strona prywatna Marzeny i Czarka

Przejdź do treści

Menu główne:

The Future in the Past Perfect Tense.

1. Zastosowanie.

Czas ten opisuje czynności, które będą dokonane we wskazanym momencie przyszłości, przy czym jest to wyrażone z perspektywy przeszłości. Konstrukcja używana jest w mowie zależnej oraz okresach warunkowych.


2. Budowa zdania oznajmującego.

PODMIOT

+

would (should)

+

have

+

IMIESŁÓW BIERNY

+

OKREŚLENIE


a) should stosujemy w 1 osobie liczby pojedynczej, natomiast would można używać w przypadku wszystkich osób,
b) dla czasowników nieregularnych zamiast imiesłowu biernego stosujemy III kolumnę tabeli czasowników nieregularnych.

3. Budowa zdania pytającego.

Would (should)

+

PODMIOT

+

have

+

IMIESŁÓW BIERNY

+

OKREŚLENIE

?


4. Budowa zaprzeczeń.

PODMIOT

+

would (should)

+

not

+

have

+

IMIESŁÓW BIERNY

+

OKREŚLENIE


- would + not = wouldn't
- should + not = shouldn't

5. Przykłady.

We hopped that they would have finished their work by nine o'clock.

Mieliśmy nadzieję, że oni skończą swą pracę do godziny dziewiątej.


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego